Nu är årets mätsäsong över för att starta långtidsmätningar

Nu får man vänta till 1/10 för att starta en mätning som man får ett årsmedelvärde angivet på. Men det går alltid att göra korttidsmätningar för att få en indikation på radonläget inför t.ex. en fastighetsaffär, antingen med logger i minst 48 h eller med spårfilm i 7-15 dygn. Kontakta oss så får ni veta mera.