Markkartering

Innan du sätter fart på byggprocessen är det viktigt att du tar reda på radongas- eller radiumhalten i marken du tänkt bygga på. Svaret avgör nämligen vilken grundkonstruktion som är lämpligast att bygga på. Marken klassas som låg-, normal- eller högradonmark och konstruktionen väljs därefter mellan: traditionell grundkonstruktion, radonskyddad grundkonstruktion eller radonsäker grundkonstruktion.