Markkartering

Markkartering innebär att vi gör en utredning av markradonförhållanden innan nyproduktion. Markkartering riktar sig främst till kommuner och olika byggföretag som behöver fastställa radonhalten innan de sätter igång med produktion av t.ex. villor och kommersiella fastigheter.