Våra tjänster

I menyn hittar du våra vanligaste tjänster inom radon. Har du andra önskemål, frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Ett av våra något mer udda objekt är Linköpings slott. Förhöjda radongashalter beroende på inläckage av markradon har uppmätts i olika delar av byggnaden på upp till ca 3000 Bq. Saneringsåtgärder är genomförda med installation av olika typer av markradonsugar anslutna till bl.a. kulvertar samt tätningsarbeten, som har utförts med varsam hand i samarbete med slottsarkitekt m.fl.