Radonmätning

Ni kan beställa radonmätning med spårfilm, både lång- och korttidsmätning av oss. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras i byggnaden under perioden 1/10 till 31/4 under minst 2 mån (rekommenderat 3 mån). Är mätperioden utanför eldningssäsong 1/5 till 30/9 eller kortare än två månader får mätresultatet anses indikativt eller rådgivande.

Dosa för spårfilmsmätningVi kan även utföra loggermätning under minst 48 h med ett registrerat mätvärde varje eller var tredje timme (läs mer under RRM).

Möjlighet finns även till momentana radongasmätningar vilket främst nyttjas i utredningssyfte.

Beställning av mätdosor.