Radonmätning

Har det inte gjorts någon radongasmätning i huset eller var det längre än tio år sedan? Då är det på tiden, enligt rekommendation från Strålskyddsmyndigheten. Det gäller även om du bygger om ditt hus, t.ex. byter fönster, punkterar bottenplattan (byter avlopp etc.), eller om du ändrar ventilationssystemet. Dessutom kan det vara bra att känna till att du som köpare av en fastighet ansvarar för att kontrollera radongashalterna. Det benämns nämligen inte som ett dolt fel.

Vi mäter radon – både över lång och kort tid

Ni kan beställa radonmätning med spårfilm, både lång- och korttidsmätning, av oss. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras i byggnaden under perioden 1/10 till 31/4 under minst 2 mån (rekommenderat 3 mån). Är mätperioden utanför eldningssäsong 1/5 till 30/9 eller kortare än två månader får mätresultatet anses indikativt eller rådgivande (se sidan om RRM).

Möjlighet finns även till momentana radongasmätningar vilket främst nyttjas i utredningssyfte (se sida om besiktning/utredning).

Beställning av mätdosor.