Rådgivande radonmätning (RRM)

Rådgivande radonmätning (RRM) är ett alternativ för dig som ska köpa eller sälja din villa och måste få fram ett mätresultat snabbt. Vi gör då ett besök i fastigheten då vi placerar ut mätdosor som loggrar radongashalten i fastigheten under minst 48 timmar. Även en mindre radonbesiktning görs där man bl.a. kontrollerar ev. förekomst av blå lättbetong.Gammamätare

  • Mätning av radongas i luft med kontinuerligt registrerande radongasmätare, minsta mättid 48 timmar.
  • Gammastrålningsmätning av ytor (vägg, golv, tak) i samtliga bostadsrum på alla plan i fastigheten för att redovisa eventuell förekomst av blå lättbetong .
  • Protokoll som redovisar uppmätta radongashalter under mätperioden samt analys av dessa.