Om företaget

Mångårig erfarenhet av radonfrågor

Företaget LR-Konsult etablerades 1982 och har sedan dess arbetat med olika typer av radonproblem. I början på 2022 bytte vi namn och heter nu Planea men vi erbjuder samma expertis inom radonfrågor och alla våra medarbetare är de samma.

Vi har deltagit i olika forskningsprojekt med tester av anläggningar/åtgärdsinstallationer samt varit remissinstans i radonfrågor till bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Alla våra radontekniker har genomgått flera utbildningar i ämnet samt är godkända av SSM och SGU inom områdena ”Mätteknik” och ”Åtgärder i byggnader” samt ”markkartering”. Vi har även genomgått utbildningar i allmän ventilation, då ventilationen i huset kan ha en stor påverkan av radonhalten.

Vårt geografiska uppdragsområde sträcker sig idag från Sundsvall i norr till Lund i söder och vi utgår ifrån Linköping där vi har vårt kontor.

Kunder

Planea har ett brett utbud av kunder vilka tack vare vår erfarenhet gett oss förtoendet att hjälpa dem hantera radonfrågorna i deras fastigheter.

Sedan 1995 har vi utfört ca 2 000 besök i privata fastigheter där vi hjälpt till med mätningar och utredningar, vilket sedan lätt till att vi utfört ca 1 000 saneringar i deras bostäder. Vi har även utfört ca 500 radonsaneringar åt kommersiella fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar.

Flera bostadsrättsföreningar bl.a. inom Riksbyggen har anlitat oss både för mätning, utredning och sanering. Åt Statens fastighetsverk med sina kulturhistoriska fastigheter har vi utfört både mät- och saneringsuppdrag i både Linköping och Vadstena. Akademiska hus har vi hjälpt med radoninventering av deras fastigheter i Linköping, Norrköping, Örebro och Grythyttan och vid behov även utfört radonutredning och sanering.  En annan av våra kunder är AB Stångåstaden i Linköping.

Kvalitet

All mätutrustning är kalibrerad enligt gällande metodanvisning. Val av utrustning/mätmetod görs vid projektering av mätobjekt. Samtlig teknik och system följer SSM:s metodanvisningar.

Vi är medlemmar i Svensk Radonförening, vilket är en sammanslutning av företag som arbetar med mätning, tillverkning, utbildning, konsultation och åtgärder relaterade till radon.

Föreningens syfte är att bland annat att främja medvetenheten kring radon och dess risker i Sverige, representera branschen i frågor kring radon mot berörda myndigheter, fungera som remissorgan i frågor som berör radon samt främja teknisk utveckling och hållbara saneringsåtgärder.