Ventilation Radon

Ventilationen i din bostad är viktig vare sig den har förhöjda radongashalter eller ej då den borgar för en sund inomhusmiljö. Tecken på låg luftomsättning i bostaden är t.ex. imma på insidan av fönster.

Luftomsättningen har i många hus sjunkit under åren då vi tätar våra äldre hus med tanke på bl.a. energikostnader. I äldre hus har även många gått ifrån eldstäder och olje/vedpannor vilka hållit murstockar varma så att självdragsventilationen fungerat utan att ersätta detta med någon form av mekanisk ventilation. Ett normalhus med självdragsventilation uppskattas i dag ha ca 0,2 luftomsättningar/h medans riktvärde i dag är ca 0,5 oms/h.

Då byggnadsmaterialet (blå lättbetong) är orsak till förhöjda radongashalter i en fastighet är den vanligaste saneringsåtgärden förbättrad bostadsventilation. Schablonmässigt halveras radongashalten vid fördubblad luftomsättning, men man ska vara försiktig med att öka undertrycket i fastigheten. Sätter man in en mekanisk ventilation och fastigheten även har en påverkan av markradon kan detta öka inläckaget av markradon och man får inte önskad effekt.

Vi kan hjälpa er med alla typer av ventilationslösningar både mekanisk frånluftsventilation (F) och mekanisk till och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) även om ni inte har uppmätt förhöjda radongashalter. Vi åtar oss även byte av äldre ventilationsaggregat till modernare aggregat med roterande värmeväxlare för ökad värmeåtervinning t.ex. utbyte av Bacho minimaster. Kontakta oss för att titta på en lösning av er ventilation.

Auktoriserad Swegoninstallatör10-års garanti