Radinbesiktning / Radonutredning

Radonbesiktning innebär att vi gör ett besök i fastigheten och fastställer orsaken eller orsakerna, till de radongashalter som uppmätts i fastigheten. Vi skriver ett dokument med en analys och ett åtgärdsförslag som ni kan använda som underlag vid ansökan om radonbidrag.

Vid detta besök utför vi:

  • Momentana mätningar av radongas i inomhusluften.
  • Punktmätning vid misstänkta riskytor för inläckage av markradon (Rn222), för att säkerställa färska gaser från marken mäts även inläckage av thoron (Rn220).
  • Gammastrålningsmätning av ytor (vägg, golv, tak) i samtliga bostadsrum på alla plan i fastigheten för att utreda eventuell förekomst av blå lättbetong.
  • Mätning av area på avgivande yta (blå lättbetong) samt fastighetens luftvolymer för att kunna göra en beräkning av radongasproduktionen från byggnadsmaterial.
  • Kontroll av befintlig ventilation.