Alla inlägg av LR

Anmälningsplikten senareläggs till den 5 mars

23 jan 2019

Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att vissa verksamheter blir anmälningspliktiga från och med den 29 januari 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta datum till den 5 mars 2019. Senareläggningen beror på att ändringar i avgiftsförordningen för Strålsäkerhetsmyndigheten måste beslutas av regeringen innan anmälningsplikten kan börja tillämpas. Regeringskansliet har meddelat att ny avgiftsförordning träder ikraft tidigast den 1 mars 2019.

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och en ny strålskyddsförordning att gälla. Samtidigt trädde Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter i kraft och därmed infördes anmälningsplikt för en del verksamheter. Anmälningsplikten för vissa verksamheter skulle börja tillämpas den 29 januari 2019 men detta har nu senarelagts till den 5 mars. Anledningen är att regeringen först måste besluta om ändringar i avgiftsförordningen. De verksamheter som berörs av senareläggningen är

  • Verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material som innehåller radionuklider från uran och toriumserierna eller kalium-40 såsom gruv- och byggindustrin, cement- och järnproducenter, vattenreningsverk samt massa- och pappersindustrin.
  • Tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen.
  • Arbetsplatser där radonhalter överstiger 200 Bq/m3.

 

Anmälningsplikten börjar tillämpas den 5 mars 2019 för de verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. De kommer sedan ha tre månaders tidsfrist innan anmälan ska ha gjorts. Senast den 5 juni 2019 ska de ha inkommit med anmälan. Anmälan kommer att kunna göras på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Linköpings Bomässa 2016

Ni är välkomna att besöka oss i monter 115 på Linköpings Bomässa 16-18/9 i Saab Arena och prata radon och bostadsventilation.

Vi kommer att ha visa ventilationsaggregat från Swegon och ha mässerbjudande med dessa samt att ni kan beställa en radongasmätning till förmånligt pris.

Följ länken för att skriva ut din biljett: http://bomassa.se/massor/linkoping2016/tickets/AN

Välkomna

 

Fribiljetter Linköpings Bomässa

Vill ni besöka oss under Linköpings Bomässa 11-13/9 och titta på delar ur SWEGON CASA ventilationssortiment, eller bara diskutera ventilation och radon är ni välkomna till monter 115.

Vi delar ut 2 st fribiljetter till de 25 första som är intresserade och kontaktar oss via kontaktformuläret på vår hemsida.

Mässerbjudande både vad gäller ventilation och radon kommer att finnas i montern.