Alla inlägg av LR

Nya regler för radondrabbade arbetsplatser från 1 juni

Den 1 juni börjar en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Förutom en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten ska arbetsgivaren även övervaka arbetstagarnas radonexponering. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.

Tidigare har Arbetsmiljöverket haft allt tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter ska arbetsgivare anmäla arbetsställen och arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 till Strålsäkerhetsmyndigheten. I de fall där det initialt finns högre halter än 200 Bq/m3 ska åtgärder som syftar till att minska halten prövas först. Om det inte leder till att halterna kunnat sänkas till under 200 Bq/m3 så ska arbetsgivaren göra en anmälan.

Anmälningsplikten senareläggs till den 5 mars

23 jan 2019

Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att vissa verksamheter blir anmälningspliktiga från och med den 29 januari 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta datum till den 5 mars 2019. Senareläggningen beror på att ändringar i avgiftsförordningen för Strålsäkerhetsmyndigheten måste beslutas av regeringen innan anmälningsplikten kan börja tillämpas. Regeringskansliet har meddelat att ny avgiftsförordning träder ikraft tidigast den 1 mars 2019.

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och en ny strålskyddsförordning att gälla. Samtidigt trädde Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter i kraft och därmed infördes anmälningsplikt för en del verksamheter. Anmälningsplikten för vissa verksamheter skulle börja tillämpas den 29 januari 2019 men detta har nu senarelagts till den 5 mars. Anledningen är att regeringen först måste besluta om ändringar i avgiftsförordningen. De verksamheter som berörs av senareläggningen är

  • Verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material som innehåller radionuklider från uran och toriumserierna eller kalium-40 såsom gruv- och byggindustrin, cement- och järnproducenter, vattenreningsverk samt massa- och pappersindustrin.
  • Tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen.
  • Arbetsplatser där radonhalter överstiger 200 Bq/m3.

 

Anmälningsplikten börjar tillämpas den 5 mars 2019 för de verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. De kommer sedan ha tre månaders tidsfrist innan anmälan ska ha gjorts. Senast den 5 juni 2019 ska de ha inkommit med anmälan. Anmälan kommer att kunna göras på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Linköpings Bomässa 2016

Ni är välkomna att besöka oss i monter 115 på Linköpings Bomässa 16-18/9 i Saab Arena och prata radon och bostadsventilation.

Vi kommer att ha visa ventilationsaggregat från Swegon och ha mässerbjudande med dessa samt att ni kan beställa en radongasmätning till förmånligt pris.

Följ länken för att skriva ut din biljett: http://bomassa.se/massor/linkoping2016/tickets/AN

Välkomna