Radonbesiktning

Radonbesiktning innebär att vi gör ett besök i fastigheten och fastställer orsaken eller orsakerna till de radongashalter som uppmätts i fastigheten. Vi skriver ett dokument med en analys och ett åtgärdsförslag.

Bidraget för radonsanering upphörde att gälla vid utgången av 2014, enligt ett beslut från Regeringen. Från 1 januari 2015 går det inte längre att söka bidraget.

Om du redan har fått din ansökan om radonbidrag beviljad kommer du att få pengarna utbetalda som planerat. Sista ansökningsdag för radonbidrag var 31 december 2014 (ankomstdatum till länsstyrelsen).

Vid detta besök utför vi:

  • Momentana mätningar av radongas i inomhusluften.
  • Punktmätning vid misstänkta riskytor för inläckage av markradon (Rn222), för att säkerställa färska gaser från marken mäts även inläckage av thoron (Rn220).
  • Gammastrålningsmätning av ytor (vägg, golv, tak) i samtliga bostadsrum på alla plan i fastigheten för att utreda eventuell förekomst av blå lättbetong.
  • Mätning av area på avgivande yta (blå lättbetong) samt fastighetens luftvolymer för att kunna göra en beräkning av radongasproduktionen från byggnadsmaterial.
  • Kontroll av befintlig ventilation.