Länkar

www.svenskradonforening.se – Sammanslutningen av företag som arbetar med radon

www.radon.nu/radon – Levererar och analyserar spårfilmsmätning

www.gammadatainstrument.se – Service och kalibrering av våra mätinstrument

www.corroventa.se – Levererar bl.a. radonsugar till oss

www.swegon.com – Levererar ventilationsaggregat till oss

www.boverket.se – Regler och information om radon i bostäder

www.slv.se – Livsmedelverket har bl.a. information om radon i vatten

www.stralsakerhetsmyndigheten.se – Information om radon

www.skatteverket.se – Information om ROT-avdrag