Kategoriarkiv: Okategoriserade

Nya regler för radondrabbade arbetsplatser från 1 juni

Den 1 juni börjar en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Förutom en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten ska arbetsgivaren även övervaka arbetstagarnas radonexponering. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.

Tidigare har Arbetsmiljöverket haft allt tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter ska arbetsgivare anmäla arbetsställen och arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 till Strålsäkerhetsmyndigheten. I de fall där det initialt finns högre halter än 200 Bq/m3 ska åtgärder som syftar till att minska halten prövas först. Om det inte leder till att halterna kunnat sänkas till under 200 Bq/m3 så ska arbetsgivaren göra en anmälan.

Ny nationell handlingsplan för radon publicerad 5 april 2018

Strålsäkerhetsmyndigheten har publicerat Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon. Planen har utformats i samverkan med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning och Swedac.  Läs mer om planen på SSM:s hemsida: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/ny-nationell-handlingsplan-ska-minska-risken-att-manniskor-skadas-av-radon/

Linköpings Bomässa 2016

Ni är välkomna att besöka oss i monter 115 på Linköpings Bomässa 16-18/9 i Saab Arena och prata radon och bostadsventilation.

Vi kommer att ha visa ventilationsaggregat från Swegon och ha mässerbjudande med dessa samt att ni kan beställa en radongasmätning till förmånligt pris.

Följ länken för att skriva ut din biljett: http://bomassa.se/massor/linkoping2016/tickets/AN

Välkomna

 

Fribiljetter Linköpings Bomässa

Vill ni besöka oss under Linköpings Bomässa 11-13/9 och titta på delar ur SWEGON CASA ventilationssortiment, eller bara diskutera ventilation och radon är ni välkomna till monter 115.

Vi delar ut 2 st fribiljetter till de 25 första som är intresserade och kontaktar oss via kontaktformuläret på vår hemsida.

Mässerbjudande både vad gäller ventilation och radon kommer att finnas i montern.